Start > Vi söker partners
2008-09-12

DotNetNuke


TradeNode hade en vanlig html sida och tog nu steget över till en DotNetNuke portal.
Vi utförde installation av diverse extra moduler samt ordnade med rättigheter för olika kundgrupper.

resultat: "Tack för väl utfört arbete - och vi lär höra av oss igen.", alltså ytterligare en nöjd kund.