Start > Tjänster > Projektutveckling

Projektutveckling


Från idé till färdigt system

Ett projekt kan oftast delas upp i 4 steg från idé till färdigställande.

Kravinsamling

Det första steget, här omvandlas idén till en konkret lista på vad systemet ska kunna utföra. Vilka roller som finns inom systemet även mål och syfte bör definieras.
Projekt livscykel

Utveckling

Våra utvecklare sätter nu igång arbetet med att programmera lösningen. Med kravlistan som centrum byggs systemet upp bit för bit. När alla bitar är på plats kommer nästa steg i processen vilket är testning.

Testning

Under testfasen i projektet testas inte enbart systemet för att eliminera de sista buggarna/felen utan även för att säkerställa att målet uppfyllts samt om det finns vissa arbetsmetoder i systemet som bör ändras/förbättras. Under denna del av projektet är kunden inblandad och gör så kallade acceptans test.

Erfarenheter

Vi har erfarenheter av
PHP, c#.net, Asp.net
Java, asp, MSSQL, MySQL,
xml och javascript.

Installation

Systemet installeras på kunds arbetsmiljö och tas i bruk. Projektet har nu nått ett avslutande. Vi lämnar från denna tidpunkt 1 års fri support.